Ögonblick - tider från  Runsbäck i mitten av 1800-talet

 

Som barn fick vi – syster Eva och jag (Ulf) - veta att det fanns en anteckningsbok som en av våra anfäder skrivit och som innehöll uppgifter om bl.a. husbygget år 1860. Alla trodde boken hade blivit utlånad av vår morfar Bertil, till en nu annan sedan länge hädanfaren by-bo, men aldrig blivit återlämnad.

 

Till vår glädje VAR ANTECKNINGSBOKEN ÅTERLÄMNAD! Eva fann den i ett av lönnfacken i morfars chiffonjé!  Ulf hittade här en ”skattkista” och med 10 månader av ”finlir” – med lupp och mikroskop - finns nu detta historiska dokument – i till största delarna klartext, renskrift  – tillgängligt för studier på min hemsida! En del uppgifter är ”familjära”, men många dito kan vara intressanta för vem som helst: djurnamn, piga/dräng-städsla (lön), ögonblick i bylivet/rikslivet/båtsmanslivet, ja tom. ”folkhälsolivet” osv.!

 

Ge Dig tid att bläddra igenom dokumentet – det finns mycket intressant att upptäcka! Jag hittar ”nya kul saker” själv varje gång jag ger mig tid!

 

Petter Svensson Wackers dag-bok: 160 x 105 mm.

Ex. ur PSWs dagbok: "husbygge", timmermannatjänster.

Ex. 2 PSWs dagbok

Wackers bok

Johan Johansson/Johanna Pettersdotter (PS-Ws dotter)- foto från mitten 1800-t. Delade nybyggt hus med sin far/svärfar fr o m 1860
Anfäder till fam. Runefors. Vigda 1857.

Wackers Bok

[Detta är en”översättning”/renskrivning av  Petter Svenssons Vackers dagbok/anteckningsbok från 1800- talet. Han var hemmansägare på Runsbäck 2 och 5 och ”rapportkorpral” i Karlskrona – och inte minst  - anfader till familjen Runefors och byggherre av nuvarande befintligt boningshus!]

 

Till minne av

 

Petter Svensson Wacker 1805 – 1877.

 

 

 

 

 

 

^^^^ = texten skriven ”upp och ner”, d v s från andra pärmen

^^^^     återges här ”rättvänd” men på samma plats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haft Kor till Tjuren 1857

 

Johan Palmgren en Ko

Gubben Knap en dito

Hemmansegaren Sandell

Anders Jonsson en dito

Petter Nilsson en dito ___ betalt

Johan Strand en dito. betalt

Erik Andersson en dito. betalt

Jon Lundgren en dito ___ betalt

Jon Larsson en dito betalt

Mögga 2ne Kor ___ betalt    

Löfgren en dito ___

Per Larsson en dito ___

Petter Svensson en dito betalt                          

Anders Lundgren en dito                                  

Johansson 2ne Kor betalt

Jonas Petter Knap en dito

Anders Jonsson den Södre en dito

Petter Magnusson en dito betalt

H. M. Löfgren 1 dito

Söderlund en dito

Olof Persson en dito betalt

Anders Petter Johansson 2 dito

Lars Anderssons Enka 1 dito

Johansson –”- 1 dito betalt

No 1 Lustig     Ahlbergs en Ko

Jonas Erickson i Kråketorp betalt.

 

 

      _______            ______

 

Bekommit af uppbördsmannen i Gamla

Carsern den 30 Maj 1857  20 Kojer 20 Ry

dito den 3 juni ___ dito 20 Kojer 20 Ryer

dito den 10 dito ___dito 10 Kojer 10 Ryer

dito den 2 September dito 10 kojer 10 Ryer

dito den 3 September 10 Kojer 10 Ryer

dito den 7 Januari  1852 13 Kojer samt 10 Ryer

Bekommit af uppbördsmannen i Gamla Carsern

77 stycken Ryer och Täcken och 77 Kojer den 25 Juli  1853

              

               1865

               1852

                 13

återlefvererat den 23 Augusti  29 ställ 1853

 

 

återlefvererat till uppbördsman och Matros

och Båtsmanscarsern den 16 juni  1857 13 ställ

Cojer och Ryer

 

till Farga med

  Passego

Tjöpt Salli då hon var Föl 1852

Dockan Fölades uti April 1856

Bläsa Fölade Sjärnita Hästen  5 Maj 1857

Salli Fölade  Sjärnitta  Marren den 19 Maj 1858

Bläsa Fölade Brunta i Maj  ----------- 1859

Sali Fölade Kransan  i Maj -----------1860

Salli Fölade Grädda i Maj ----------1863

Docka Fölade Svarttsjärnide Hästen 1864

Salli Fölade Hulda i  Maj ------------1866

Salli Fölade Siveras i Maj  ---------  1869

 

Hafvit Salli till Sven Perssons Häst

              den   9  Maj   ---------1870

Tog åter Häst den 16 dito

 

 

 

 

 

 

 

                                            14 20  55  101 132. 124

 

69. Flinta lämnat utaf skottet för Jari(?)

(????)___________________(?????)

 

 

 

H M Löfgren en Ko till Tjuren  betalt

Södre Anders Jonsson en dito  betalt,
Jon Larsson en  en dito   betalt
Petter Pettersson en dito den 27 mars 1858.   betalt
Jon Larsson en dito 10 April dito   betalt
Anders Larsson en dito 15 dito _  dito
Petter Nilsson en dito 16 dito _ dito  betalt

Johan Johansson den 9 Maj en dito   betalt

Petter Magnusson den 19 dito  _  en dito

Strand en                __”__  -”- ,  dito

A.P. Jöransson den 16 Maj en dito

Lars Anderssons Enka  en dito                                          40

A.P. Jöransson en dito                   _____________        36 –9

J. Johansson  en dito

Gubben Knap en dito  betalt

J.P. Pettersson en dito   betalt    _____________

 

 

Emil Johansson född d. 15 mars

18(?6)0 kl. 8 på morgonen

_______________________________________________________

 

När jag invid mitt städ färsta

o. duktigt hamra på

änder till en Knaber ej fästas fyrkantig

 

 

 

 

 

Fornander
Född 1797   den 29/9  1820  till Leutnant

Schäf för 2 a C, 1834, 27 September

Dito dött 1846.

 

Förteckning på den Hägnad som

Tillhör mina Hemmansdelar

N:o 2. och 5. samt 7 Kråketorp

 

Wästra änden af Linjen imellan Nils

Petter Petterssons,   99 alnar efter 33Fam.

Dito imellan mina båda Lotter 1417-) 47 2/3 F.

Dito imellan Petter Nilsson i Södra Kanten 485 F.

Dito imellan Kråketorp Anders P. 1453,   484 Fam.

Dito imellan Olaus Petterssons vestra ändan 128 al. 42 ½ F.

 

Johan skyldig till mig den 1 Nov-

vämber 1868. 277 R:d 61 öre

 betalt 10 R:d  den 1:a November 1869

Bekommit en Häck Klöfver Hö  __ 1870

 

Petter på Lundtorp skyldig till mig

Den 1 Novämber  1868. 472 R:d  37 öre.

Fått en Gris samt 1 Tunna Sjuka Potater o. 4 R:d 67 öre,

en Häck Hafrehalm  ________________3 R:d

Contanta pänningar  _______________15 R:d

 

 

 

 

 

 

 

Annotatjoner för år 1857
Haft Salli till Petter Anderssons

I Arontorp Häst den 7 Aprill  betalt 2 R:d.

Tog Häst den _____11 dito ___

Tog åter Häst den ___18 dito ________

Tog åter Häst den __ 29 dito ________

Tog åter Häst den 6 Maj. 2 gonger en dag

Bläsa tog Häst den 14 Maj. _______

Salli tog åter Häst den 8 juni

Bläsa tog Häst sista Gongen den 7 Maj 1858.

Haft Salli till Petter Anderssons Häst 12 juni

Haft Salli till Herr Segrells Häst 13 Aprill 1859

Tog åter Häst den _____20 dito ______

Dito ____dito den ____ 27 dito

Sista gongen den _____1 juni 1859

Haft Dockan till Falkens Häst den 25 Aprill 1861

Haft Salli till Johan Nilssons Häst den30 Aprill

 1868, den 8 Maj, den 15 .. den 22.

Haft Bläsa till Falkens Häst 26 Aprill 1861

Haf Salli till Falkens Häst den 27 Aprill 1861

 Haf  Salli till Johans den 27 aprill 1865

Den 3 Maj den 9. Salli fölat Hulda år 1866.

 

 

 

 

 

 

 

Gera Löpt den 7 December 1856.

Nida Löpt den 5 Maj 1857

Patrona Löpt den 6 dito __ dito

Dancerinna Löpt den 4 Juni 1857

Sjärna Löpt den 5 dito  dito

Gera Löpt den ___ 27 September 1857

Patrona löpt den  27 Mars __1858

Röko löpt den 7 Aprill _____ dito

Röko Löpt om den 2 Maj ___ dito

Rusina  löpt den 12 dito ___ dito

Röko löpt den 21 dito _____ dito

Dancerinna  löpt de 22 Maj ___ 1858

Morlika löpt den 28 Maj _ _ Maj 1858

Sjärna löpt samma dag 28 dito __ dito

Dancerinna löpt om den 29 dito  __  dito

 Morlika löpt om den 17 juni      dito

Grefvinnan löpt den 23 dito ____dito

Gera Löpt den 13 Augusti _____dito

Sjöna Löpt den 18 dito _______dito

Patrona löpt den 21 Februari 1859

Sjöna löpt den 11 Juni _____dito

Dancerinna  löpt de 18 dito ___dito

Sjärna löpt den 19 dito ______dito

Rusina löpt den 6 Augusti ____ dito

Gera löpt den 15 dito _______ dito

 

 

 

 

 

 

 

Svåger Svän Thorslund bekommit 70 R:dr

          den 1 Juni 1857.

Dito bekommit 2 Skäpper SädesRåg

den 3 augusti__

Arposkärs Watten  till Kreatur som Skaf-

vit eller Slagit sig .

Betalt Petter Sjöstrand för år 1857

              med 13/2 kappar Korn _

Betalt Petter Sjöstrand för år 1859

              med 13/2 kappar Råg.

 

Röko Löpt den 28 Novämber 1859

Patrona löpt den 10 Januari      1860

Dancerinna löpt den 27 Maj   dito

Sjöna löpt den 7 Juni dito

Morlika löpt den 13 Juni ____ dito

Gera löpt den 19 Juni ____ dito

Rusina löpt den 9 Juli  ____dito

Grefvinna löpt den 16 dito ___ dito

Gera löpt den 18 dito _____dito

Dancerinna löpt om den 4de Maj 1861

Morlika löpt den 16 dito ____ dito

Gera löpt den __ 1 Juni   dito

Sjöna löpt den ____ 16 dito ___dito

Dancerinna  löpt om den 21 dito _ dito

Julsäna löpt den 11 September dito

 

 

 

 

 

Gåssen Erick Gustaf Lindström skall ha

i Lön för Sommara 1858 13 R:dr i Pänningar

med städseln, ett par Långbyxer, ett par Nya

Höfler, ett par förskodda, en Sjorta, en

Mark Ull.

Bekommit en Skeppa Korn betalt 1 R:d räst 1R:d 8ö

dito 2 Skäpper Råg betalt en Skäpa rest ” R:dr 16Ö

Erick Gustaf bekommit på Lönen den 1 Juli

                        till Algutsrums Markn. 4 Rd:r _

bekommit till Smörja armen 30 augusti _ 12 ö.

dito på Frömarknad  ______________24 ö.

 

Gremliga qviga löpt den 20 Januari 1862

Sjöna löpt den 15 Maj _______ dito

Dancerinna löpt den 21 Maj ____dito

den Röda Qvigan löpt den 20 Juli    dito

Gremla Löpt den 22 Aprill 1864 hos Petter E.

Sjöna dito den 25 _ dito _ dito Sören Pärsson

Sjöna  löpt om den 26 Maj dito ___ dito

Bommi  löpt den 9 Juni 1864           dito

Dancerinna Löpt den 11 Augusti 1864

Gremla löpt den 23 Mars _____ 1865

Sjöna löpt Midsommardagen den 24 Juni   dito

Bommi löpt 9 Juli ______________  dito

Gremla löpt den 6 Mars  1866

 

 

 

 

 

 

Jag undertecknad har under denna dag

till låns bekommit Peter Wacker

/20/ R:dr. Relp(?) som ärkännes

Runsbäck  den 2 Juni 1858.

                             AS Jonasson

 

Son Grisat den 10 Mars 1859 9 grisar

Dancerinna Kalfvat Båck 9 Mars

Sjerna  Kalfvat               13 Mars

 

Jonas Petter Pettersson Tjöpt en Oxe

Gott 75 R:dr  betalt _____6 R:dr

Rästen skall betalas första Söndagen

i Advänt med                  69 R:dr     utan

Sålt en kokalv -------------  17 R:dr         ränta

                                    86 R:dr  19 öre

Johansson i Sörgården lånat den 7 Mars

                               åtta     , 8 R:dr  1860

Sjöna Löpt den 23 Juni 1866

Bommi Löpt 6 Juli  dito

Dancerinna Löpt den 28 Juli  dito

Grimla  löpt den 12 Februari 1867

Grimla löpt om den 23 Mars  dito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biskoppens i Härnösand Behålna Lön:

Kontanta Pänningar  4846 R:dr 89 öre

71 Tunnor 20Kappar Råg, 315 Tunnor

16 Kappar korn, jämte 74 Lispund Smör

14 Tunnor Strömming, 10 Lispund Lin

och 647 Dagsverken.

 

Biskopen Strängnäs behålning

Kontant 277 R:dr 69 öre. 181 Tunnor Råg

180 Tunnor Korn, 15 Tunnor Hafre

437 Tuner Kronospannemål, 824 Tunnor

af Diverse Slag, 30 Tunnor Potater , 55 Lispund

Smör, ½ Sentner Krut, ½ Tunna Kära

85 Lamm, 400 kärfvar Löf, 3.½ Skeppund Jern

12 qvarnresor höskörden på 17 TunneLand 480 R:dr

 

Biskopen i Göteborgs behållning:

10303 R:dr 80 öre, samt Lönen efter Marke-

gongen, med forselön för 44 44 Tunner Råg

269 Tunner Korn, och 144 Tunner Hafre

i alt Kronotjände Spannemål.

 

Biskoppen i Karlstad:

Kontant 2580 R:dr, 84 Tunner Råg

63 Tunner Korn, 95 Lispnd Smör

50 Lispund Lin, 13 Skippund Stångern

13 Tolfter Bräder.

 

 

 

 

 

Erkebiskopens i Uppsala Löneförmon:

1 Tunna Hvete, 1340 Tunner Spannemål

13 Tunner Hafre, 1400 Lispund Halm

778 R:dr 50 öre i Pänningar

 

Biskoppen i Calmar  Löneförmon:

668 Tunner Spannemål, 3551 R:dr 20 öre,

573 Lispund Hö, 43 Lispund 8.16 Smör

 

 

Spannemål för år 1859

Tun

Tuner

Tuna

Tuna

Tun

 

Råg

Korn

Hafre

Hvete

Erter

Potatis

      ,5

4 ½

     ,4

 

13 ½

8/61

22

 

1  ,3

 

9  ,  3

15

 

 

 

 

9  ,  2

11

 

 

 

 

11 , 5

8

 

 

 

 

10

  ,  9

 

 

 

 

62

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

146

 

 

 

 

 

 

(i marg.)

Spetiga Suggan ränt den 12 Novämber 1859

Den unga Suggan ränt den 30 Novämber 1859

 

48+36=84-72=12

 

Satt Råg om hösten 1860

Hässelåkern --------------------------1Tunna 9½ Kap.

Öxan ------------------------------------2 Tunner                 Råg

Lillgärde  ----------------------------  1 half Tuna Wete  24 kap.

Norra Sandåkern  ---------------  1 Tunna 9½ Kap.

Berghorfvan ------------------------  1 Tunna 13 Kap.

Norra Horfvan  -------------------  2 Tunner 24 Kap.

                                    -------------------------------------------------

                                   Summa 9 Tuner 12 Kappa

                                                               Råg    

                             Och en half Tunna Wete

 

Spannemål för år 1861

                                               

Råg

Korn

Hafre

Wicka

Erter

Wete

T

k

T

k

T

k

T

k

T

k

Tun

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Augusti

 

 

 

5 alnar karaftyg

5 kronor /en  fjändel

tobak 22 skyling

ett par halsdukar

75 öre

 

 

 

 

Sådt Råg för år 1861 om hösten

I Lillgärde den 30 augusti 5 skäpper

på Hässelåkern  -------------  11 dito

på Hustomten  ---------------  4 Tunner

 

                           För år 1864

Blångarnsharfver det bättre              30 R:dr

dito Blångarn sämre  ----------------------  7 dito

Sjättfall bättre  -------------------------------  9  -----

dito Sämre Sjäkfall  ------------------------  20 -----

 

                           För år 1865

Blångarnsharfver  -----------------------   42 XXX

Sjäcktfalsharfver Grofva                 70

      dito  ----------  fina  -------            22

Anders Svänsson spåne  29 Blågarn

Svägerskan Sara Lisas spåne 25 dito

1866 Mor spunit Blangarn(?)hof?)  42 ft

                                                     15

Mia spunnit Sjäktefallharfver          12---

Grofva Sjäktefalsharfver  ------------  30

BritStina spunnit Blångarnsharfver  --  46

Mia spunnit Blångarnsharfver             20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jöns Engström bekommit den 23 Febru-

ari 1860 på arbetslönen ----------- 3 R:dr -------

dito bekommit den 15 Apill -----  5 R:dr        bitalt

dito  ----------------------------------------  4 R:dr       för snickr.

Huggledarna Börjat med Nedtagningen

på gamla Byggningen den 6 juni 

Huggit till Stolparna den 8 halfva dagen

                                den 9 hela dagen

Den 11. 12. 13. 14. 15. 16. 18. 21. 22. 23. 25.

26. 27. 28. 30.  Juli den 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11.

12. 13. 14.  16. 17. 18. 19. 20. 21. 24. 25. 26.

27. 28. 30. 31. Augusti . 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

15. 16. 17. 18. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 29. 30. 31.

September 1. X 3. 4. 5. 6. 7. 8.  october . 10. 11. 12. 13.

15. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 27. 29. 30. 31.

                        P.E.

Novämber  den 1. 2.                                         

                                                                  Mias  60

Blångarnsh. För år 1867                             Mors 43

Fin sjättfall   ----------------------------------------               39

 

 

Strand arbetat med Timringen på Byggningen

1860 den 6 Juni  8 halfva dagen den 9 hela dagen

11. 12. 13. 14. 15. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 25. 26.

27. 28. 30.  den 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 12.

13. 14. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 24. 25. 26. 27. 28.

30. 31.  Augusti 1. 2. 3 half. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 13. 14. 15.

16. 17. 18. 22. 25. 27. 28. 29. 31.  September 1. 3. 4. 5. 6. 7.

October. 11. 12. 13.

 

 

Jöns Engström bekommit på Daglön.

6 R:dr bekommit en Skäppa Potater                  24 ö.

3 R:dr dito         en Skäppa dito               -----    24 ö.

6 R:dr den 31 Juli    ----------

5 R:dr den 25 Augusti                 ---------------    --.

6 R:dr den 8 September ,                          Bekommit Summa 42 R:dr

15 R:dr 28 September               -----------                Rästerar    6 R:dr

6 R:dr den 30 September                                             qvitteras.

                                                                                 Summa  48R:dr

                                                                                              12 R.

                                                                                Summa  60 R:dr
Petter Engström bekommit den 28 Juni                           10  R:dr

abcent den 21     -------------------------------------------------------          40 ö.

1 R:dr  fargspridning    -------------------------------------------        1 R:dr 20 ö.

dito den 10 September 1860  -----------------------------------      15 R:dr

15       40

16       - 12

                                                                        Summa  59 R:dr 8 ö.

 

Strand bekommit på Daglönen en half

Tunna Korn   6 R:dr 58 öre                                              6 R:dr 12 ö.

dito bekommit den 28 Juni                                               5 R:dr

dito dito       den  22 Juli       ________________    6 R:dr

dito dito       den  25 Augusti   --------------------------------   10 R:dr 32 ö.

                                                                       Suma  27 R:dr 44 ö.

                                                              Sumajärum  50R:dr

48                                                                                  27       44

                                                                                                 32

                                                                                       27      76

Wikman

Huggcarlarna tillsammans                                           170 R:dr 4 ö.

 Wikman                                                                13R:dr   12 ö.

 

Kyrktornet kläddes med Zinkplåt 1860

Den 4 Juni . och slutad den 18 Juli dito

Runsbäck och Kråketorps Hemmansegare

gorde Dagsverken   Lundtorp och Eriksöre

 

Kalkstad 2 man, Ringde för EnkeDrottningen

i Januari 1861  Runsbäck Byalag,

 

Sverges Drottning Anna Lovisa

dog den 30 Mars 1871.  Arontorp, Björn-

hofda och Runsbäck, Ringde för henne

   i  8 dagar.

 

Konung Carl den XV var på Öland

Den 16 September 1864 och hans Broder

Nicolaus August af Dalarna med flera

var vid Ottenby samt Borgholm på ett

Jagtpartti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jöran Johansson på Sandåkern gjort Dagsverken

År 1860 med Murningen och Bergningen 12½

                                                                 9

Olsson gjort ½ Hustrun 2 ½ Dagsverken   21½

                      dito          1. Räfsa Korn

Måkat Dynga Olsson 1 dag  Hustrun 2 dagar Pojken 1.

Salli varit Betäckt af Johan Johanssons

i Kråketorp Häst. den  21 Maj -------------------------------1862

 

 

Grimla löpt den 23 Mars  -----------------------  1867

Bomi   löpt den 24 Juli    -------------------------  dito

Sjöna  löpt den 31 Juli     ------------------------  dito

Bommi löpt den 14 Juni                1868

Sjöna löpt den 17 dito   ____     dito

Bommi löpt om den 16 juli  -----------------------------

                                   Eriksmässodagen

Qvigan Krona Löpt den18 Maj 1869.

Bommi Löpt den 3 Juni  -------   dito

Krona löpt den (19 Maj)                   1870

                        om den 15 Augusti 

Krona Löpt den 4 Juli 1871

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jöns Engström arbtat med Snickringen

1861 (den) Maj den  6. 7. 8. 10. 11. 13. 14. 15. 24. 25

27. 28. 29. 30. 31. Juni  den 1. 3. 4. 5. 6. 7.

 

 

 

Jöns Engström bekommit den 15 Maj  -------  6 R:dr

Tjöpt ett Stop brännvin  ----------------------------  1 R:dr

                                                    7 R:dr

       Slutliqvid den7/6 61.  Suma               14 R:dr

 

 

 

 

 

 

Petter Engström arbetat med Snickrinen

1861 Maj den 6. 7. 8. 10. 11. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

24. 25. 27. 28. 29. 30. 31.  Juni den 1. 3. 4. 5. 6. 7.

8.               halfva

 

 

 

Petter Engström bekommit den 18 Maj 7 R:dr 16 ö.

dito den             ett Stop Brännvin      --  1 R:dr

Johan Engström i Lindstad börjat med Snickringen

den  30 Maj 1861. 30. 31.  Juni den 1. 3. 4. 4. 6. 7.

 

 

 

 

 

Drängen Nils Johan skall ha i Lön

för år 1862, 35 R:dr rixmynt, utom städjan

2 Sjörtor, 2 PM (enhet ?) Ull, 2 par Nya stöfler och

ett par forskodda ett par Linnebyxor

2 skäpper Potater jag sjelf tillsälpper Sättes-

potaterna

 

 

Med Pigan Johanna Sophja Jöns Dotter från

Björnhofda hafva vi öfverenskommit att hon

skall Tjena för Nästkommande år, 1865, och erhåller

hon i lön för hela året 30R:dr i Pänningar

2 Lintyg, 3 par Känger, 2 PM (?) ull men ullen

bitales med 2R:dr 50 öre, samt sätta en skäppa

Potater.           Runsbäck den 6 Juni 1863.

                                      Petter Wacker.

Städseln är bekommen med 2 R:dr.

 

Kostnads förslag till östra Stallet år 1865.

Tjöpt af Gustaf i Hult Wirke för 21 R:dr  12ö.

Tjöpt på Småland ------------------  7 R:dr

Tjöpt en Balk af Erick Parsson – 2  ------  24

Tjöpt af Widerström Plank och Bräder  20 R:dr

Sågarelön till Hällften  ------------   3 R:dr 24

Ytterligare tjöpt Tvåtumsplanker  --  5 R:dr

Gångjern och Spik  -----------------------   4 R:dr

 

 

 

 

 

Erick Persson Bekommit på  Mur-

läggningen vid Sjöhorfvan år 1862

en Skäppa Potater  ----------------         75 öre

Contant Pänningar   --------------   5 R:dr ----

en Skäppa Råg   ---------------------   2  ---  33 öre

En Skäppa Råg  samt tillsam -   5 R:dr

Kontant ---------------------------------  5 R:dr 25 öre

                                             18 R:dr 33

.54     12 – 36   63                 5        

.30      2 – 24    60                 2 ------  50

30       1    24   123              25         75

                12

 

Jonas Jonsson bekommit 18 R:dr Rixmynt

 

Gåssen August Andersson har i Lön för sommaren

18 R:dr i Pänningar med Städseln 1 Sjorta, två par

förskodda Stöfler, ett par gamla skaft tillsläppes

af mig, ett par Linnebyxor.

Städseln är bekommen med  -------------------  2 R:dr ------ 

bitalt Lenstinas Gustaf         -------------------- 1 -----   ------

tjöpt en Halmhatt     ------------------------------- --------   25 öre

tjöpt Lapplåder   -------------------------------------  -------   33 öre

bitalt August Ericksson för Lagning           -------  25 öre

Tjöpt 4½ aln väf  18 ö. Per aln, vilket gör     1 R:dr 72 öre

 

 

 

 

 

 

 

Johansson skyldig 6 R:dr 25 ö

 

                      För år 1864

Med Pigan Marja Cecilja Nils Dotter

från Kåtorp har vi öfverenskommit att hon

skall Tjena hos mig underteknad och erhåller

hon i Lön 26 R:dr i Pänningar utom Städ-

seln vilken är bekommen med 2 R:dr

2 B (?) Ull är äfven inberäknat i de 26 R:dr

3 par Känger, 2 Lintyg

 

bekommit på Lönen den 4 Novämber  1863

   till ett par Träsko     -----------------          25 öre

 Till Herr Ekelund     --------------------   12 R:dr 44 ö

Bekommit den 9 Juni -------------------   ---------   36 ö

dito -------  den 13 Juli   --------------------  1 R:dr ---

                                                                    12

                                                                    12

Tjöpt Trenne Kopparbunke på

Löfgrens auctjon den 7 Mars    5 R:dr 23 ö.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Började med Kyrkarbetet den 6 Maj 1863

Pålades nytt Taktegell samt Rappade Torn och

Kyrka samt gordes Gesima utikring Kyrkan utaf

Sten och Murbruk.

 

 

                      För år 1864

 

Med Drängen Johan Gustaf Fredricksson

hafva  vi öfverenskommit att han skall Tjena

hos mig för Nästkommande år och erhåller

han i Lön 49 R:dr Städsell och Ull

inberäknad, samt Sätta 2 Skäpper Potater .

Drängen  tillsläpper Sättpotaterna  2 par Nya

Stöfler, ett par förskodda, 2 Sjortor.

 

Bekommit på Lönen till Träsko den 3/11, 63, 25 öre

dito  den 20 Novämber till en Sticktröja 3 R:dr ---

Förbundit att betala till Ekelund 24 R:dr 70 ö.

till Ten till Kladerna  ----------------   1 R:dr

Tjöpt en Stålpänna   --------------------------  12 öre

Betalt till Strand  för en Tröja      1 R:dr 33 öre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Petter Jöransson Lånat

den 18 Novämber 1863, 45 R:dr

och skall betalas på fjorton dagar.

 

     48(16)/3

         144

          17

Tjöpt af Herr Ekelund en Halsduk 6 R:dr

En Silkeduk till Mor  -----------------  10 R:dr

den 22 Novämber 1863.         1 6 1 4

2      3

en Sjallätt  --------------------------------------  40 ö.

ett Wästtyg samt Foder  ------------  1 R:dr 16 ö.

Kläde  ---------------------------------------  19 R:dr

Foder  ---------------------------------------   1 ------   4 ö.

en Halsduk  ------------------------------   1 ------  36

Foderlarf   --------------------------------   --------   12  ---

en Halsduk  ------------------------------   --------   24  --

                                                ------------------------

                                                 23 R:dr 18 ö.

                          en Sticktröja     3  ----   12

till Kladning    ---------------------     12 R:dr  ------

ett Kläde  ----------------------------     -------      44 ö.

                               Summa      54 R:dr 22 ö.

 

                                                   114

                                                     96

                                                    18

 

 

 

 

Skyldig till Herr Ekekund

Den 13 Juli 1864     20 R:dr 18 ö.

 

”bläckplump”

Lånt                                     …-ar

Den                                     600 R:dr

 

……   8 – procent ränta

 

Petter på Lundtorp lånt af mig den 1

Novämber 1868. Rmt. R:dr 472  ---  61 öre

 

856,   43x18 =

         6   

  

Johan lånt af mig den 1 Novämber 1868

          Summa Rmt. R:dr  200.

 

Bekommit Grattifikation

Den 19 Mars för år 1876.

 

(Div. krumelurer)

 

 

     

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Med Pigan Marja Cisilja Nils Dotter är

öfverenskommit om Lön till nästa år  1865

30 R:dr i Pänningar med städseln, Städ-

seln är bekommit med 2 R:dr, 2 Lintyg,

3 par Känger, en kanna Linfrö sått.

 

Bekommit på Lönen den  30 aprill, -------  12 ö.

Betalt en kanna Linfrö  -------------------------  24 ö.

Till Böckerna eller så kallad Budbar    1 R:dr

        856 43 öre

                6 %        856,43 x 6  =

                                1,8           

-----------------

51,3858       23

                   513858|1,

                       1,8   |

 

      513858 x 7  =

             3

 

                                                    15

                                                    15

    513858                                     5

             4  25   1                           3

2055432|3                                24

18          |6857812                    24

25                        3                      3

21                                                3

 

 

 

 

Petter Snäll i Trebergga bekommit

den 26 Februari 1865, en skäppa Artter

3 skäpper Wecker  skall betales Maji

samma år,  -----------------------------  8 R:dr

      

            48|268|5

                |240|

                    28

Betalt till Svåger J. Thorslund år 1865

i December  -----------------  en fjerndel Snus    14 ö.

i Januari en fjerndel Snus   ----------------         14 ö.

 dito  Contanta Pänningar                 1 R:dr -----

i Februari  en fjerndel Snus och Cont.          23 ö.

                                     1 R:dr

Mars en aln Mållskin, och Contant     2 R:dr 16 ö.

en fjerndel Snus  -------------------------      ---------  14 ö.

dito den 2 aprill Contant  --------------   1 R:dr  -----

dito den 17 Aprill Contant    --10 --  10 R:dr  -----

Tjöpt en och en half Fjerndel snus i Maj

Vilket afkortas för 2 par gamla sTöfleskaft

Tjöpt en fjerndels Snus

Bekommit den 4 Juni  --------------------------------   24 ö.

dito till Algutsrums Marken  -------------  2 R:dr  -----

Tjöpt ett qvarte Tran och ¼ Snus   --------------  32

Bekommit Contant den 23 Juli  --------------------  24 ö.

Betalt Skomakern Per  ---------------------------------  30 ö.

Bekommit den 24 Augusti  ---------------------------   7 ö.

Tjöpt en fjerndel Snus  den 18 augusti  --------  14 ö.

en fjerndel dito den 1 September  -----------------  14 ö.

den 16 September den 30 dito, den13 October – 42 ö.

 

 

Svärfadern A. Thorslund i Kåtorp dog i

Advent år 1844

SvärModern Ingrid Nils Dotter i Kåtorp

dog år 1856 den 29 Januari

År 1845 i Maj drunknade min

Broder Iane (Jane?) i Kråketorp

 

År 1865 var det så mycket Rägn i Berslen

Att det Regnade i 3 Weckers Tid så att Rågen

växte ut och Potaterna Ruttnade upp.  Rågen

var mycket frödd till att Så.

 

År 1867 i Fastan dog Svåger P. Thorslund

År 1868 äfven i Fastan dog August Thorslund

År 1868 den 5 aprill dog Broder Carl

dito 1871 den 14 December dog Capten C. For-

nander i en ålder af 74 år 2 månad 15 dagar.

 

 

Div  blyertsuträkningar  byggande på

1878, åldrar på annhöriga?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måndagen den 16 Novämber 1857 Föddes

Helena Christina Elisabett.  Sjuk den 1 augusti 1866

Söndagen den 26 Februari 1860 Föddes

Eugenja Charlott.

Onsdagen den 17 September 1862 Föddes

Per Edvard.

Fredagen den 24 Februari 1865 Föddes

Gåssen Gusten Albin.

Måndagen den 29 Juli 1867 Föddes

flickan Sällma Wicktorja.

Tisdagen den15 Mars 1878 kl. 8

på Morgonen Föddes Gåssen Johan Emmil

Lördagen den 27 Mars 1875

Kl. 5 Eftermiddagen Föddes gossen

Rudolf Emrick

 

Johansson Bekommit 1863           83 R:dr

dito till Tröskverket  --  1864       60 dito

dito till Wagnen  -----   1865       25 dito

dito till Anders Jönsson dito  ---    36 dito

Köpt en Wagn den 13 Februari 1866 --  10 R:dr

                  Betalt på Wagnen  ------  4 R:dr 16 ö.

Köpt Sjärnitta Marren den 4 Juni 1866  40 R:dr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 113 Petter Gustaf Engelsmans

Lön på hela Roten är 100 R:dr årligen

samt 16 R:dr 67 öre i Bårtrustning antingen

han blir Bårtcommenderad på Handräkning

eller arstjenst. Således  erhåller han af

varje Fjerndels hemman 4 R:dr i Maj,

och 4 R:dr i September årligen,

och Roten betalar till Cronan för Kläder

och Bårtrustningen på varje ¼ dels Hemman

gör 1 R:dr 33 öre.

 

Petters på Lundtorp Orngris var borta

den 26, 27, 28 och 29 Juli 1869, och kom

hem sjelfmant.

 

Bommi Löpt onsdagen den 1 Maj 1872

Krona Löpt onsdagen den 14 dito dito

 

 

 

 

 

 

Tjöpt Lider af Andesson 1866 7¾  8 R:dr 6 ö.

  Johansson dito  ----  dito       9½   9 R:dr 42.

 

 

 

 

 

 

 

Tjöpt en Silltunna utaf Guldbrandson

32

 3

96

 

100

den 23 Augusti 1858 för 22 R:dr    

dito  ----  --------  ------  ---    5 ----   37 ö.

 

                 P. Wackers Skulder

 

Till Herr Lundgren i Calmar

den 28 Maj 1855           900 R:dr Rixmy.

        Räntan är betalt för varje år

betalt På Kapitald den 1 Maj 1861  500 R:dr

7 – 36

       18     0

       54

       48

67

29

38

24

18

42

                              

                                                                        

 

                  

                    

                     P. Wackers Fordran

af Jon Lundgren i Runsbäck

den 2 Januari 1856 ,    333 R:dr 33 öre

utaf Jonas Janson i Ullevy den 1st. ocktober 1859

                                          96 R:dr ---

utaf  Johan Pettersson i Longrälla 32 R:dr   ---

utbetalt 20 R:dr

Svän Persson i Runsbäck lånt den 21 

Juni 1861 ------------------  3, 10, 4, 5 R:dr 30 R:dr

Petter på Lundtorp lånt den 22 Juni     15 R:dr

Stensprängarn Olaus Jonsson på arbetslön 6 R:dr

  8

13 R:dr

24

104

 

 

 

250

277

527

                                  14    

 

 

 

 

Måndagen den 16 November 1857

Klockan 4 på Morgonen, Föddes

Helena, Christina, Elisabett.

Söndagen den 26 februari 1860 Klockan

4 på eftermidagen Föddes Eugenja, Chalott

Onsdagen den 17 September 1862 Klióckan 1 på

Morgonen Föddes Gåssen Per Edvardt.

räster med Sommarskottet till de Ktt.         1 R:dr  6 ö.

Lånt till Skatten 1858 med                       12 R:dr

betalt  till Kyrkoherden Lindbom på Lön               24 ö.

Betalt Wårsåden för 1857 för Petter på Lundtorp  1 R:dr 28 ö.

Tjöpt ett halft   SP Kaffe och Sock.                       28 ö

lånt   -------------------------------------------------------            24 ö.

Betalt i Calmar  de 29 aprill  -------------------           35 ö.

Lånt den 1 Maj   -------------------------------------  1 R:dr 32 ö.

Tjöpt Timotej och Klöverfrö de 6 Maj        3 R:dr

Lånt den 6 Juni 1858 till Sommarskott      5 R:dr 18 ö.

                             Betalt    -----------------     5 R:dr

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Wacktmästare Lindblapå Sjönitets

Contoret Lånt den 6 Augusti 1853 6 R:dr

dito Matrosen Ekegeren Lånt den

2 Augusti 1853 3 R:dr 12 ö. rixgält

Svän Holjerson lånt den 9 Augusti 185(3) [ ()= nästa uppslag]          

24 ö. dito den 16 1 R:dr

dito mann lånt den 28/8 ----------  12 ö.

No 22 Fritalig lånt 27/8 24 ö. rixgält.

No 93 Flygare lånt den 27/8 24 ö. dito

No 112 Kihl lånt den 3 Augusti 1853  ----  36 ö.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

 2

 1

 5

36

10

54

106

 53

159

26 -  24

  104

 

 

296

 

     36

   195

       8

48|239|4

     192

48|147| 3

    | 144|

          3

 

 

 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

No138 Blomster Nya Casern den 28, vid Nya Dockan

Samma Dag från Nya Casern den 1/6 vid Mekaniker

den 2 Januari 1852 på Sjukhuset den 28/4

Död den 5/4 1852. På Exisskeppet den 3/8 1853

28

28

56

74

34

48

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

48|207|4

    |192|

        15    26

         11

 

33 – 16

 3      32

 40      8

148

 74

222

                                                                                      

 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

No 137 Wacktare Nya Dockan den 28/5 Cars.

från Nya Casern den 12/6 1851 Commenderad

på Jakten Svahn den7/9 upptagen den 2/10.

afskedad de 5 Juli 1853.

1  --  40

         22

          62

          48

          14     

 

48|189|3

    |144|

        45  

      44

        3

48|132|2

     | 96|

       36

13  -- 21

  5_____

  8      21             

48|165|3

    |144|

       21

48|195|4

    |192|

         3

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

              

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

No 136 Flisa Nya Casern den 28/5

till Nya Dockan samma dag Commenderad

på Wattenskutan Roxen den 16/9. upptagen

den 15/2 Timmerbåtsman  den 23/3 1852

Gamla Casern Kranbon. Sjukhuset den 18/8

Upptagen vi Compagnit den 8/9 Casern 1853

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

För år 1859   Blångarnsharfer  51

                      dito Skäcktfalsgarn   26

No. 113 Petter Gustaf Engelsmans Lön

på hela Roten 85 R:dr 16 ö. samt då han

blir Bortcommenderad på Tjenstgöring 16 R:dr 32 ö.

Således betaler på vart 4dels  3 R:dr 16 ö. i Maj

                            och  --       3 R:dr 16 ö. i September       

och Bortrastningen 1 R:dr 16 ö.

 

No 114 Nils Jonsson Knaps lön på hela

roten är 83 R:dr 16 ö. Således betaler på vart Num.

20 R:dr 40 ö. på varje Tarrmin betales 5 R:dr 10 ö.

av varje halft Nummer.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

No. 131 Abborre på Nya Casern den

28/1 från Nya Casern 28/5 Timmerbåtsman

vid nya Dockan den 3dje Juni 1851

afgången till Parad den 22/12. afskedad den 5:te/7 –53

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Petter på Lundtorp skyldig för en Gris 30 R:dr

Betalt en Famn Björkved  1859  -----    7 R:dr 24 ö.

Fattigvårdsavgiften   ----   dito             1 R:dr

Svåger Anderjas Thorslund borjat

16 skäpper Potater bitales i october   4 R:dr

                  16 skepper Potater  october           187 ö

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

No. 134 Palm Inmönstrad den 27/5

Commenderad på Corvetten Jarranias den 28/5

upptagen vid Compagnit den 23/8. Commenderad

på Frigatten Eagein den 18/9. Hemförlofvad

den 1/8 1853.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Petter på Lundtorp skyldig år1859

Tjöpt en Gris   ---------------------   3 R:dr

Lånt till Nils Jonsson  -----------   2 R:dr

skyldig sammanskottet till de Fattiga 1 R:dr

Tjöp en Famn Björkved  -------   5 R:dr 24 ö.

                     ^^^^^^

                     Petter Wacker      

     7

    4  

6|284|

   | 24|

     44

1865

   21

1844

                    ^^^^^^    22 – 24   Björkved

                   

16

18

34

                           

                              47 R:dr 16 ö.

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

No 133 Broström på Nya Casern den 28/5

Commenderad på Wattenskutan Runna by á den 31/5

på Nya Casern den 16/6 1851 på Frigatten den 22/6

Nya Casern den 18/7. Commenderad

på Frigatten Eugenia den 18/9 1851. Nya Casern

den 9/10 från Nya Casern den 11/11. Gamla

Casern. Nya Casern den 19/8.

34    24

        16

34 – 40

18

16

6|222|3

  | 18  |

      42

1865

1836

    29

33 – 16

 8 – 16 

41 – 32

33 - 16

48|3344|69

    |288   |

       464

       432

         326

106

 12

212

106

1272

2072

3344

 

  148

    14

 592

148

2072

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

 

1865

1832

   33

 

 

 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

No 132 Kamberg Nya Casern den  28/5

Takelkammarn den 25/6. 1851 på gamla  den 16/6

på Briggen Harrmonin den 25/6. 1851 ap d. 28/9

på Postjåckten  Postlijen den 24/11 upptagen d. 25/4

Gamla Casern den Augusti 1853. Sjuk den 17/9

upptagen vid Comagnit den 22/9

Boningshuset skall vara

24 alnar långt, 12 alnar Bredt

Stoningen behöfver således vara 3 tum

längre på var ända och 3 tum bredare

Uppbygt år 1860, samt Trappan utan-

för.

 

Johan Nilsson gort Dagsverke  3 dagar

Dito. dito Hustrun  -------------   2 dito

81

48

33

Brita Stina Jans Dotter  ------  4/2 dito

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

No 131 Lundberg Nya Casern den 28/5

från Carsern den 2/3 1852. Nya Carsern

den 4/8 1853. Sjuk den 17/9 upptagen vid

Compagnit den  22/9 1853.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

69 R:dr 32 ö.  G

48|214|4

     |192|

         22

a  A

b. B

c  D

e  E

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

No 130 Holm på Wattenskutan Runabye

den 31/5 på Frigatten Sjappman den 17/6 1851

Nya Carsern den 19/8.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

 

 

 

 

Johan Nilsson på Sandåsen skyldig

till Herr Eklund   ------------   4 R:dr

skyldig till mig Contant  --  -------   38 ö

bekommit en half Tunna  Potater 2 R:dr

 

([”blyertskladd”] a b c d e f g i j k

                         l m n p o r s t u)

Erick Pärsson bekommit en half Tunna Potater 2 R:dr

dito 2 Skäpper Råg   --------------------------------   4 R:dr 16 ö.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

No 129 Hammar på Wattenskutan

Runnabye den 31/5 upptagen vid Compag.

den 7/8 på Kongshuset den 22/8 Commenderad

på Frigatten Eugeni  den 18/9 1851. Hemförlofvad

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

Runiqvist  bekommit på Murläggningen

den 30 Aprill 1864 altsamma      12 R:dr  --

den 12 Juni dito   --------------------     6 R:dr  --

 

16 R:dr 32 ö.          9. 16

                              5. 16

                              7

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

No 128 Törnberg på Sjappman den 28/5

Nya Carsern  den 18/7 Commenderad

på Frigatten Eugeni den 18/9 1851. Hemförlof-

vad den 2/8 1853.

 

 

 

 

Erick Persson bekommit på Murläggning

på Hösten 1863   ----   5 R:dr   -----

Potater år 1864 bekommit en half Tun. 2 R:dr  

bekommit 2 skäpper Råg    ---   4 R:dr   16 ö.

Contant den 14 Maj    -----------  3 R:dr  

den 7 Juni bekommit en Skäppa Potater  1 R:dr   24 ö

                                               Summa  15 R:dr   40 ö.

dito den 13 Juni                                     1 R:dr    40 ö.

                                          Summarum 17 R:dr   32 ö.

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

No 127 Rund på Frigatten Sjappman

Nya Carsern den 17/7 afskedad den 5/7 1853.

 

 

No 126 Falk på Wattenskutan Runna-

bya den 31/5 uptagen vid Compagnit den 6/6 1851

på Frigatten Tjappman den 14/6. Nya

Carsern den 18/7. Commenderad på Essping

No 14 den 20/8 1851. upptagen den 10/11 Nya Carsern

den 4/8 På Laboratorieholmens Sjukhus den 27/8 –53

död den 29/8 1853.

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

 

 

 

 

 

 

Rundqvist bekommit på Murläggningen

på Hösten 1863  ----------------------------  5 R:dr     ----

Contant på Wåren 1864   --------------  7 R:dr     ----

 

 

 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

No 125 Holmstedt på Carsern den 28/5

Frigatten Sjappman den 31/5 Nya Carsern

den 18/7 Commenderad på Frigatten Eugeni

den 18/9 1851. Hemförlofvad den 2/8 1853.

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

Gustaf Olsson bekommit på Murläggningen

den 22 Maj 1864  ---------------------------   3 R:dr   ----

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

No 124 Hjärpe på Nya Carsern den 28/5

från Carsern den 3/6 Takelkammarn den 3/6 1851

på Frigatten Eugeni den 18/9 1851. Hemförlofvad

2/8.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

 

 

 

 

 

Lördagen  de 18 Septem-

ber (föddes) klockan1 p.m.

föddes gossen Frank

Algott

       af  E. J.

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

No 123 Flög på Bageriet den 29/5. dito på

Bageriet den 26/7 1853. Sjuk på Gamla Sjuk-

huset den 9/9 1853. upptagen från Sjukhuset

den 25/9.

 

 

 

No 122 Wacker   Rapport Corpral

Drängen Carl Johan Pettersson skall

ha i lön för år 1860 26 R:dr i pänningar

med städslan 2 skäpper potater satta

drängen. Tillsläpper Sättespotaterna, 2 Sjorter

2 SP Ull, 2 par nya Stöfler, ett par förskod.

samt ett par skor.

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

 

 

 

 

 

 

 

34 Blångarnsharver år (11 SP) 1873

9 stycken Tåggarnsharfver ¾ dito

 

 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

 

No 121 Mygga på Carsern den 28/5, Frigatten

Sjappman den 31/5. på Briggen Harrmonin 25/6

Commenderad på Frigatten Eugeni den 28/9.

Hemförlofvad den 2/8 1853.

 

 

 

No 120 Flod på Nya Carsern den 28/5, på

Frigatten den 31/5, från Frigatten den 12/7,

på Corrvetten Lagerbjelke den 18/9 1851.

Commenderad på Frigatten Sjappman den 3/8 1853.

Upptagen vid Comagnit dito

Sjukhuset den 2 Död den 4 November 1853.

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

 

 

 

 

 

Medel mot förkylning, för oppna kylsår

skall foljande vara ett gott medel. Man Tager

2 Lod Lin koker det i lyckt kärl till-

sammans med en jungfru Branvin

under en qvartz Timma, havruti uppblötes

sedan en Linneduk vilken ombindas

det skadade stället och vilket sedan får

qvarsitta tils den af sig Själft faller bort.

Personer vilka begagnat detta medel mot svåra

öppna kylsår hafva härigenom helt och hållet

öfvervunnit det onda.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

No 119 Hök Spöresarfven 9/5 på

gamla Karsern den 27/6 på Frigatten den

1/7, från Frigatten frn 2/7 Takelkammern

på Frigatten Eugeni den 18/9 1851. Hemförlof-

vad den 2/8 1853.

 

Johan Johansson     född  1832

Johanna Johansson   ”     1836

Eugenia Johansson   ”     1860

Per Johansson          ”     1862

Gusten Johansson    ”     1865

Emil Johansson        ”    18-15/3-70

 

No 118 Ankar  Nya Dockan den 28/5

Bageriet den 30/5 Timmerbåtsman vid Dockan

den 1/10. Timmerbåtsman vid Construktion den 5/3

Bageiet den 26/7 1853. Sjukhuset den 6/9 1853.

 

 

                   Att Tvätta Ylletyger

Till Rengörande af Ullemusselin

aflerins. Thibert, o. m. de Bestryker

man varje persedel för sig med Tvål

der den har fläckar, och lägger den

i en skål eller i ett djupt Fat.

Under tiden har man öfver elden

Upp het vatten till en vigt af 12 SP

och lägger då det koker 10 Lod Senaps-

pulfver deruti , har detta kokat

undgefär 2 minuter tillsammans

så tar man det af elden

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

No 117 Sparf  Bageriet den 29/5 1851 dito på

Bageriet den 26/7 1853.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

och låter det svalna så muycket att

man kan hålla händerna deruti

nu slår man senapsvattnet på

klädesplaggen , vilka fläckar man

man åter bestryker med Tvål, derefter

tvätter man Tyget grundeligen och

och sköljer det i rent vatten så mon-

ga gonger, tills att vattnet efter skölj-

ningen har det ringaste farg.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

No 116 Rå  Bageriet den 29/5 1851, dito

på Bageriet den 26/7 1853. Död den 21/8 1853

Sjukhuset den 19/8. Död den 20/8.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

 

samt hänger det på ett streck eller

snöre, så rent att att det ej lemnar

någon rand efter sig när tyget är

tort lägger man det på strykbordet

öfverhöljer det med fuktigt linne

och stryker det med ett hett Jern.

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

No 115 Berg  Bageriet den 29/5. 1851

dito på Bageriet den 28/7  Sjukhuset den 4/8 1853

upptagen den 28/8 på bageriet.

 

 

 

Emil Johansson

Petter Wacker Svensson

 

 

No 114 Knap på Nya Carsern den 28/5

på Sjappman den 31/5 Nya Carsern den 18/7

Commenderad på Frigatten Eugeni den 18/9 –51.

Hemförlofvad den 2/8 1853.

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

 

 

 

 

 

 

  Att Borttaga Bläckfläckar ur Linne.

Det enklaste och säkraste medlet

att borttaga Bläckfläckar ur Tvätt-

kläder är Skedvatten för vars an-

vändande, man behöfver als icke vara

rädd man dopper det Tyget der fläcken

sitter i vatten, dryper man genast

en eller 2 droppar skedvatten på

sjelfva fläcken som deraf upplöses

och försvinner  utan att Tyget på

minsta sätt skadas deraf.

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

No 113 Engelsman på Nya Carsern den 28/7 1853.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Medel mot Tandverk, mot detta ofta

ganska besvärliga onda, har följande medel

med framgong försökts och användast

i synnerhet då det onda har i sin grund

i någon sjuklighet i kroppsorganismen

eller Blodet; man tager gröna omogna

Ennebär råster dem i en kaffebrännare

Pullvericerar dem och koker och koker

dem såsom Kaffe och dricker 3 á 4 koppar.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

No 112 Kihl  vacant uti artelleri Skolan

Den 27 Juli 1853. Sjukhuset den 7/9

upptagen från Sjukhuset den 11/9.

 

 

 

 

af detta dekokt dagligen, varmed

fortfares någon tid, det må anmarkas att

Enbärsträdet äger Blodrenande egenskaper

och är till följe häraf mycket nyttigt

Medicin att begagna såsom dekokt en

riktig sak är efven, att så mycket som

som möjligt b bevara sig varm och

torr om Fötterna.

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

No 111 Kjällberg på Carsern den 28/5 på

Sjappman den 31/5. Nya Carsern den 18/7

på Frigatten Eugeni den 18/9 1851. Hemförlofvad

den 2/8 1853.

 

Flickan Cristina Anders Dotter skall

Tjena hos mig för Nästkommande år 1862

och erhåller hon i Lön 12 R:dr i pänningar, en

Knalttygsklädning , 3 par Känger, 2 Lintyg,

ett vardagsförkläde och städseln är bekommit

med 1 R:dr.

 

No 110 Fix på Carsern den28/5  på Sjappman

den 31/5. på Sjukhuset den 9/7 1851, upptagen vid

Compagnit den 13/7, på Sjukhuset den 25/8

upptagen vid Compagnit den 31/8, Commenderad

på Frigatten Eugeni den 18/9 1851. Hemförlofvad

den 2/8 1853.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

No 108 Brännare incarsernerad på Nya

Carsern den 28/5 , på Sjappman den 31/6, upta-

gen vid Jernguterit den 3/6, hos Lagman Nordvall

 den 22. Pärmitterad den 11/12. Till den 11/1 –52.

Upptagen vid Compagnint den 10/1. Kranboden

Gamla Carsern

 

Betalt Petter Sjöstrand för år 1862

med   ,   Råg  ---------------------13/2 Kappe

dito till Petter Sjöstrand för år 1863

        med 14 Kappa Korn

 

 

No 109 Frisk  på Carsern den 28/5, på

Sjappman den 13/5. på Flottans Sjukhus den 28/6

Upptagen vid Compagnit den 6/7, Nattvakare

vid Barnhuskolan den 10/8 Afskedad den 5/7 1853.

 

 

Betalt Petter Sjöstrand

för år 1865, med en half Tunna

Johan och jag   ---------------------------   Korn

Betalt Kantor Källborg för år 1865

  med 2 skäpper Råg.

 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

 

 

No 106  Liflig på Carsern den 28/5, uptagen

Vid Compagnit den 6/6, på Sjukhuset den 5/3

Död den 23/4 1852.  Nya Carsern den23/8 1853,

på Skeppet Fädernelandet den 19/8 1853.

 

Major Johan lånt   --------   6 R:dr – 25 ö.

 

Anders Svänsson emottagit Sjäcktfallet

för år 1862,  det grofva         1 LSP (?) 5 SP (?)

                    det fina                           14 ½ SP (?)

 

 

No 107 Klippa  på Carsern den 28/5, på Sjapp-

man den 31/5, på Briggern Harrmonin den 25/6

upptagen den 28/9, Sjöresarfven den 25/7 1853

 

Mågen Johan köpt af mig ett stop bränor

samt en Mark Ljus tillsamman 1 R:dr 26 ö.

 

Skyldig till Ekelund för ett Bädvar 6 R:dr

                                                   3/11-62

2ne Schaletter          ----------------   1 R:dr 24 ö

9 alnar Tyg             ----------------    3  ------------

en aln Lärft            -----------------   -------   50

 

Johan Johansson

Petter Svensson Wacker

       ----------------------------------------------------------

      Runsbäck  1884

 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

                                                                   43  74

                                                                   31  48

No 104  Drill  på Wattenskutan Runnabya            26

den 13/5 upptagen vid Compagnit, den 5/6 på Watten-

skutan Roxen den 18/8 1851, upptagen den 15/2,

Timmerbåtsman den 31/3, Constructions

Departementet Gamla Carsern.

 

      År 1858

Thorslunda Församlings Fattigcassa i

utlånta Kapitaler      481 R:dr  31 ö.

Dito Utmarksmedlen 734  -      43 

                Summa   1216 R:dr  26 ö. rix.

Då jag lemnade Fattigvårdsstyrelsen uppgick

hela Behållningen till 1386 R:dr  55 öre.

 

No 105 Hane  Carsern den 28/5, på Frigatt.

Sjappman den 31/5, Nya Carsern den 18/7, ’Commenderad på Frigatten Eugeni den 18/9,

Hemförlofvad den 2/8 1853.

       6|84|14

4|21|6

        24

        34

64

48

16

481

824

1306

                                                ^^^^^^^^^^^^^^

              31

          -   33

 

                                                             

                                                  ^^^^^^^^^^^^^^

Anderjas Jonsson betalt på Auktions-

skulden efter Fagersten   --------   4R:dr  50 öre

 

 

 

Emil Johansson

                Emil

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

No 102 Knop  på Carsern den 28/5, på Friggat-

ten Sjappman den 31/5, Nya Carsern den 18/7,

Commenderad på Espingen  No 18 den 20/8,

upptagen den 10/11, Timmerbåtsman den 5/3.

afskedad den 5 Juli 1853.

                                      Knap är oduglig

                                      till Kadoren(?) Tjenst

                                           det intygas af mig

Drängen Erick Andersson bekommit

på Lönen för år 1859

betalt Helena i Kåtorp     2 R:dr 32 ö.

bekommit på Algutsrums Marknad  24 ö.

dito till hälskenor        ------------    Dito betalt 2 ö.

No 103  Clang (?)  på Carsern den 28/9

No 103  Oberg (?) på Carsern den 28/5, Sjappman

Den 1 Juni  1851, Nya Carsern den 18/7, Natt-

vakare den 23/8, afskedad den 5 Juli 1853.

 

Olsson på Gröfle har arbetat följande

Gjort en Trefot       Diverse Bettlar      - 36

en Jerntjuga           Fem Skackeljern

lagt en Kaffeqvarn  Tröskverkshankar

 

Gort en en Skjorped (?)Stället en Jertnfärg(?)   Betalt

     Runsbäck den       Betalt qvitteras.

 

 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

No 100 Näcktergal  Nya carsern den 28/5,

Frigatten Sjappman den 31/5, på Nya Carsern

den 18/7, Commenderad på Frigatten Eugeni

den 18/9 1851. Hemförlofvade den 5 Juli 1853.

 

Elin Lars bekommit 2 Skäpper Potater

den 1 Maj 1859 och skall betales till Hösten

89

 6

534

12|534|44

    |48 |

      54

      48

 

 

 

 

 

 

 

Johana fått en skäppa Potater   ---------   24 ö.

 

No 101 Spel  på Nya Carsern den 28/5, Sjapp-

man den 31/5 1851. Takelkammarn den 3/6,

Commenderad på Galleasen Pojken den 7/9,

upptagen den 26/11. Afskedad den 5 Juli 1853.

 

Skorfler i Rumpetorp

  2 Skäpper Potater den 13 Juni 1859

 om di betales inom 14 dagar koster 1 R:dr.

 

Jonas Zakrisson i Arontorp 4 Skäpper

Potater skall betalas i Höst 1859 2 R:dr  32 ö.

Otto Engströms Hustru ½ Tunna

Potater skall betalas i Juli  1 R:dr  24 ö.

Lars Jönsson i Bröttorp bekommit en half

Tunna Potater                2 R:dr  66 ö.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

22

22

22

11

77

48

27

 

No 98  Stag på Nya Carsern den 28/5,

på Carsernfrigatten den 31/6, Nya Carsern den 18/7,

upptagen vid Sjukhuset den 25/8

 

Den 15 Maj Rände den

Spitiga Suggan

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Fått Lån af Filialbanken

Den 5 Januari 1867 , 600 R:dr

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

No 99  Namnkunnig på Nya Carsern den 28/6.

 på Carsernfrigatten den 31/6. Nya Carsern den 18/7,

Commenderad på Frigatten Eugeni den 18/9 –51.

Hemförlofvad den 2/8 1853.

 

Drängen Carl Fredrick Olsson bekommit på lönen

1860

till en Hatt och ett par Träsko            1 R:dr

dito till Brölloppet till Modren    ------  3  R:dr

dito Tjöpt väf till Byxor        ------------  2 R:dr

dito till MikaeliBalen           -------------  1 R:dr

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Under lyktans sken...":Båtsmanskorpralen P Svensson Wackers oljelampa, under vars sken denna dagbok till stor del skrevs...

Slutord PSWs bok

Kommentarer

25.06.2013 11:22

Ina

Hej. Vilken trevlig hemsida! Marknadsför den så alla får veta! Jag ska studera den nämre så småningom. Lycka till konstnärskollega:)
Hälsn. Ina