Joden-uppgång från Månen - NASA, Apollo 10 1968. "... Jorden är ju helt fantastisk, när man ser den utifrån!!!" (Ur "Bönsallad" - Ulf R 2000)

Du kan "beställa" min musik för avlyssning (dator-syth) i .NWC-format via rufs2291@gmail.com . Jag hänvisar till ett gratisprogram för nerladdning för att kunna se och lyssna och skriva ut!: NoteWorthyComposerViewer!

https://noteworthycomposer.com/

Nedan finns texter till mitt "Te Deum/Skördefest-mässa" BÖNSALLAD"

OBS All min musik är © URunefors och STIM-registrerat 1997 ff. OBS!

Skördefest-te-deum

 

Producent m fl. sökes!

Under åren 1998 -2003 skrev och komponerade jag min ”BÖNSALLAD” – ett skördefest-Te-Deum -(Ölands skördemässa). Verket besår av 21 frisående sånger, låtar och ”psalmer” sammanfogade efter Svenska Kyrkans ritual - allt emellan ”medeltida ballad” och rock, ritual, gospel och pop! 55 minuter noterad tid. Som inspiration ligger (naturligtvis) Ölands skördefest, och bygger på de näst bästa högtiderna inom den svenska kyrkan – nämligen Mikaeli- och Tacksägelse-dagarna!

Flera av sångerna visar sig dock kunna användas vid många andra tillfällen, t.ex. Pingst, bröllop-dop-begravning, miljögudstjänst, eller vanlig högmässa etc. Och varför inte under "Öland Spirar"?

Hittar vi rätt personer – 40-manna kör med solister i alla stämmor, organist, allsidig mindre orkester och dirigent – kan detta bli något som ger Ölands Skördefest en ytterligare dimension!

Hör av Dig om Du vill veta mer eller är intresserad av att göra ett försök!

 

Ex. text som bl.a. använts vid min fars jordfästning och mitt bröllop: (se även  sång 17b!)

EN BÖN FÖR MIN Ö

Förbön b)

(Solo, flöjt, piano, synth, gitarr)

 

 

1) Låt mig få bedja en bön för min Ö,

den "gröna kristallen" i Norden.

Här vill jag leva och så mina frö,

att knoppas och spira ur jorden.

 

2) Låt mig få känna när stormen drar fram

och pinar mitt skinn och mitt sinne,

njuta av doft ifrån jord och av damm,

när tiden för vårsådd är inne.

 

3) Låt mig få vila på strand och på äng

och lyssna till suset i gräset,

se fjäril dansa på blommande säng,

se fågel som flyger till nästet.

 

4) Låt mig få del av den skörd som Du ger

när fröet jag sådde är moget.

Tack för Din börd, jag ett löfte vill ge:

att älska och vårda Dig troget.

 

5) Låt mig få bedja en bön för min Ö,

en bön för Dess eviga lycka:

Låt solen skina, låt regnet ge bröd,

låt blommor för alltid Dig smycka.

 

6) Låt mig få vila i skydd

när solen gått ner sista timmen.

Vaknar min själ upp vid Herren Guds bord,

jag önskar min Ö liknar Himlen!

© by U Runefors 1999

 

I Skördefesttid; text

 

Jag vill kom-ma till Dig, jag vill va-ra hos Dig.

Jag vill kom-ma till Dig, jag vill va-ra hos Dig.

 

1)Nu när trä-den bör-jar få an-nan färg

och när som-marns sis-ta da-gar är,

mörk-ret vill ta vid. U-te blir snart bå-de kallt och vått.

refr.

 

2)Jag ser el-dar ly-sa i ky-lig natt

och vid por-ten jor-dens "gu-la" skatt

på en bädd av strå,

så jag und-rar vad jag här kan få?

refr.

 

3)När jag ser på allt som har du-kats fram,

vill jag gär-na ta dig i min famn,

ha dig som min mö,

för du är en al-la ti-ders ö!

ref4r.

 

4)Att få va-ra här, ja det är en fröjd,

så vi tack-ar Dig i Him-lens höjd

för allt gott Du ger

och att Du är den vi tjä-na får.

refr.

ÖLANDS SKÖRDE-Te_Deum/ SKÖRDEMÄSSA: - text:

 

 Text & Musik ÖLANDS SKÖRDEMÄSSA /-Te_DEUM,  copyright Ulf R 1998 - 2010 ff.

I.

PRELUDIUM

   Ouvertyr

   (Stor orgel

 

II.PROCESSION

Procession

(Kör SATB)

 

1) Kom! Följ med oss! Vi skall gå att tacka Herren, ja, tacka Herren.

Så kom, följ med oss, när vi går att tacka Herren, att tacka Herren!

Kom, följ oss in i Hans portar, till Hans gårdar med tack och lov!

Med lov och tacksägelse, tacksägelse och lov.

Kom med oss in, att jubla inför Herren med fröjderop och sång

inför Hans ansikte med jubel, fröjderop och sång.

Kom! Följ med oss! Vi skall gå att tacka Herren, att tacka Herren!

 

2) Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

Kom, följ oss in i Hans portar, till Hans gårdar med tack och lov!

Med lov och tacksägelse, tacksägelse och lov.

Kom med oss in, att jubla inför Herren med fröjderop och sång

inför Hans ansikte med jubel, fröjderop och sång.

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

 

© 1999 by U Runefors (text ur Psalt. 100)

 

 

III.

FANFAR

Fanfar till Skaparen och Skapelsen

(solo Bas, kör SSA, Synth)

 

(SSA ”undertext”:)

1), 2), 5) Prisad är Du Gud i Himmelen! Tack för Jorden, Herre Gud!

- Vår Gud är stor! - Ära vare Gud! - Vår Gud i Himlen!

3), 4) Ära, ära, ära, ära, ära, ära, ära, ära, ära, ära, ära, ära, Gud.

 

(Bas solotext:)

1) Du som skapat Jord och Himmel och som sett att allt är gott, 

skapat mänskan som Din avbild att rå över stort som smått.

Du som skapat man och kvinna till att ingå Ditt förbund.

Men vi följde inte regeln, gick från Eden samma stund.

 

2) Vi fick lära bruka jorden, tämja eld och villebråd,

baka bröd av gräsets frö, få vargen valla våra får.

Oxar, hästar, fåglar, katter, lät Du komma hem till oss,

att dra nytta av varandra, för att leva symbios.

 

3) Och Du lät vår kunskap öka för varje mansålder som gick.

Vi fick lära smida plogbill och skära och därför större skördar fick!

 

4) Vi ser fältens dignande gröda ,vi kan ge åt ödemarken liv.

Allt kan hända och är möjligt, men hade aldrig gått utan hjälp från Dig!

 

5) Så vi tackar Dig för Jorden, som Du givit oss som lån,

för Din skaparkraft och vilja att ge oss ett vackert hem!

Många mänskor har här vandrat, jag är glad att va' bland dem

Jorden är ju helt fantastisk om man ser den utifrån!

 

Tack min Gud!

 

© 1999 by U Runefors

 

 

IV.

VI HAR KOMMIT TILL VÅR HELGEDOM

Inledning

(Kör SAB, dragspel, gitarr, *)

 

1) Vi har kommit till den helgedom

vi byggt till Herrens ära,

och som står här mitt i byn för att vi vårda skall vår tro.

Här vi samlas kan att va' med Han,

men även bry oss om varann'

och bygga på lycksalighetens bro.

 

Refr.

Prisa ära Fader kära!

Sjung en hyllningssång till Herren Gud som inga gränser vet.

Halleluja! Sjung och jubla!,

så det ljuder runt kring hela vår planet!

 

2) Vi har kommit till vår kyrka

för att bedja och att dyrka,

för att hämta mod och styrka,

så vårt sinne bättre mår.

Vi har kommit till vår helgedom

att tacka för de gåvor som

vår gode Gud har givit oss i år.

 

Refr.

 

3) Vi har kommit till den helgedom,

vi helgat till vår Herre som

har öppnat Himlens portar så vi skåda kan Hans tron.

Där Han är i all Sin härlighet

och råder över allt Han vet;

Han lyssnar på den själ som ber om bot.

 

Refr.                                                                                                                  © 2000 by U Runefors

 

 

 

 

 

V.

JAG KÄNNER MIG SÅ DUM

Syndabekännelse

(Kör SATB)

 

 

Gode Gud, Du rättfärdige Gud,

Du som visat vägen genom Dina bud

Du som lovat att alltid stå oss bi

för att världen skall gå i harmoni.

Du har hängt Din son på korset för vår skull,

och planterat allt skönt i Jordens mull.

 

Därför känner jag mig ledsen, ja jag känner mig så dum:

Jag har sagt elaka fraser, när jag borde varit stum

Mitt JAG var viktigast för mig, när jag borde satt min tillit blott till Dig.

Jag har tänkt så grymma tankar om min allra bästa vän,

varit sjuk av avund, sjuk av trånad, full av hett begär.

Ja, jag har hållit mig så kär, fast jag borde brytt mig mer om folk och fän.

 

Jag borde varit ödmjuk och visat tacksamhet,

varit hos den som var sjuk, eller hos den som gått bet,

hjälpt den vilsne hitta vägen hem.

Jag har lämnat mina bidrag till att skada vår miljö

och jag borde varit omtänksam om luft och mark och sjö,

ja, jag borde värnat mer om dem:

för vem vill väl att Din skapelse skall dö?

 

Så jag känner mig så ledsen och jag känner mig så dum,

jag är elak och förskräcklig, så naiv och arrogant.

Mitt liv blev härligt som en dröm,

om jag kunde leva för allt gott och sant.

 

Gode Gud, Du rättfärdige Gud,

Mina ögon är fyllda utav gråt.

Efter alla misstag jag har gjort,

kan jag bara få fram ett tyst "förlåt"

 

(* tal ad. lib.:)  Förlåt/ Förlåt mig Gud, etc.

 

 

© 2000 by U Runefors

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.

TACKBÖN

Förlåtelse och tackbön

(Kör SATB)

 

 

 

1) Herre Gud, som i Himmelen är

vi tackar Dig för att Du är här och lyssnar till våra böner.

Jesus Kristus, Din enfödde son,

vill rena oss från synd och från skam och frälsa oss ifrån döden.

Herre Gud, Din nåd är så stor

om vi fastnat i ondskans klor;

Vill vi bedja och vågar vi tro,

så lossar Du på banden.

 

2) Tack, o Gud för den kärlek Du ger

och för att Du vill komma hit ner

och vara vän här på Jorden.

Vi vill leva som Du oss har lärt,

och vet att det är all möda värt,

att få ha Dig som vår broder.

Lär oss sköta arvet vi fått,

verka för all-ting som är gott,

visa andra som inte förstått,

att Du håller allt i handen.

 

© 2000 by U Runefors

 

 

 

 

 

 

 

VII.

INTROITUS

Cantica

(solo, kör SATB*, piano, flöjt, synth. gitarr)

 

 

Omkväde:

Jorden är full av Herrens nåd,

sjung och spela en jubelsång!

 

1) Hur dyrbar är icke Din nåd, o Gud!

Mänskobarnen har sin tillflykt till Din skugga.

Du låter dem bli mättade i Ditt hus,

av Din ljuvlighets ström Du ger dem att dricka.

 

Omkv.

 

2) Med underbara gärningar bönhör Du oss,

i rättfärdighet Du ger oss frälsning

Du som är en tillflykt för alla jordens hörn:

för fälten, för bergen, och för havet i fjärran

 

Omkv.

3) Du låter Dig vårda om landet,

Du bereder säd när Du bereder jorden.

Dess fåror vattnar Du och jämnar det som är plöjt.

Med välsignelse kröner året med Ditt goda.

 

Omkv.

 

4) Sjung till Herrens ära lova Hans namn,

prisa Honom för Hans stora under,

tacka Honom för de tankar Han har tänkt för dig,

tacka Honom för din själ, din tid här på Jorden!

 

Omkv.

 

5) Ära vare Fadern och Sonen

och den Helige Ande.

Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara

från evighet till evighet. Amen.

 

Omkv.

Jorden är full av Herrens nåd,

sjung och spela en jubelsång!

 

© 1999 by U Runefors, text från Psalt. 32, 36, 65

 

 

 

 

VII.

KYRIE

Kyrie

(Kör SATB)

 

 

1) Kyrie eleison, kyrie eleison,

Kyrie eleison, kyrie eleison,

Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Kyrie eleison, Kyrie eleison

Ky-rie eleison.

 

2) Herre förbarma Dig över oss,

Kristus förbarma Dig över oss,

Herre förbarma Dig över oss.

Krist förbarma Dig.

Herre förbarma Dig över oss.

 

3) Kyrie eleison, kyrie eleison,

Kyrie eleison, kyrie eleison,

Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Kyrie eleison, Kyrie eleison

Ky-rie eleison.

 

© 1998 by U Runefors, text trad.

 

IX.

GLORIA

Lovsång

(Kör SATB, piano, flöjt)

 

 

Ära, ära, ära åt Gud i höjden!

Ära, ära, ära åt Gud i höjden,

i höjden. Ära åt Gud i höjden!

Och frid på jorden, på jorden. Och frid på jorden.

Och frid på jorden.

Och frid åt mänskorna som Han älskar,

Han älskar

Och frid åt mänskorna som Han älskar.

Ära, ära, ära åt Gud i höjden!

Och frid på jorden åt mänskorna som Han älskar.

Ära, ära, ära åt Gud i höjden!

 

 

© 2000 by U Runefors, text trad.

 

 

X.

LAUDAMUS

Laudamus

(Solo, kör SATB *, gitarr, stor trumma, tamburin)

 

 

1) Vi prisar Dig Herre för allt vad Du gjort och vi tackar Dig för både smått och för stort!

 

Omkväde:

Herre vi tackar och prisar och tillber Dig!

 

2) Välsignad Du Gud på Din heliga tron,

där Du håller Din hand över Himmel och jord!

 

Omkväde:

 

3) Din här-lig-het lyser med bländande sken:

Du är glädje och tröst, Du är Far, Du är EN!

 

Omkväde:

 

4) Din Son, Jesus Kristus, tog vår skuld på Sig,

 men Han uppstod från döden och sitter hos Dig!

 

Omkväde:

 

5) Han gav oss sin frälsning, Han gav oss Sitt liv

och Han visade vägen till evigt liv!

 

Omkväde:

 

6) Den Helige Ande, livgivaren, till som är, till som var

och till som kommer sen.

 

 

Omkväde:

 

7) Förnyelsens Ande, Du insiktens kraft,

som kan komma till mänskornas hjärtan med hast!

 

Omkväde:

 

Treenige Gud, Du allsmäktige Far

 vill vi prisa och tillbedja i alla dar!

 

Omkväde:

Herre vi tackar och prisar och tillber Dig!

 

© 2000 by U Runefors

 

 

XI.

SINNEN

Kollektbön

(Kör SATB, elpiano, gitarr)

 

 

1) Du uppfyller våra sinnen,

sköna bilder, fina minnen.

All-ting som vi kring oss ser

är det Du som livet ger.

Gud, vi tackar för den prakt

Du har skapat med Din makt.

Tack för allt det vackra som vi kring oss ser!

 

2) Du uppfyller våra sinnen,

sköna ljud blir fina minnen.

All-ting som vi hör ta ton

har Du givit instruktion.

Gud, vi tackar för den låt

Du har skapat stämband åt.

Tack för allt som våra öron får för tron!

 

3) Du uppfyller våra sinnen,

sköna lukter blir till minnen.

All-ting som sig kring oss rör

har Du givit en odör.

Gud, vi tackar för allt gott

som igenom näsan gått.

Tack för alla små förnimmelser vi fått!

 

4) Du uppfyller våra sinnen,

sköna smaker ger oss minnen.

Allt på bord vi sitter vid

har Du med Din hand gett frid.

Tack för det Du vill oss ge

Du allsmäktige gourmé.

Tack för att hos Dig är alltid festens tid!

 

5) Du uppfyller våra sinnen,

sköna känslor blir till minnen.

Allt som upplevs och som känns

har Du givit oss till skänks.

Tack för njutning, smärta och för hopp

i båd' hjärta, själ och kropp,

tack för lust och längtan, tack för allt som känns!

 

6) Du uppfyller våra sinnen,

sköna tron på Dig ger minnen.

All-ting som vi kring oss ser

är det Du som livet ger.

Tack för Jesus, frälsaren,

som blev född av jungfru ren.

Tack för att Din vilja nu och alltid sker!

 

© 2001 by U Runefors

 

 

 

 

XII.

DU ÄR

Evangelium

(Solo Alt, kör SATB, piano, handklapp/ tamburin)

 

 

Refr.

Du är mod, Du är sann,

Du kan föra mig tillbaka om jag lämnar min hamn.

Du är vis, Du är god,

Därför vill jag vara med bland dem som prisar högt Ditt namn.

 

1) När Du kom till Jorden för att befria oss,

var det inte för Du ville med vapen slåss.

Nej, Du valde att med kärlek få ondskan bort

och Din krona var av törne och Ditt hem var inget slott.

 

Refr

 

2) De som följde med och såg allt gott som Du gav,

ville inte med sin lovsång alls lägga av.

Och om någon hade tystat ner denna hop,

hade världen i all evighet fått höra stenars rop!

 

Refr

 

3) Om jag grips av sorg och tvivel en kort sekund,

vet jag att Du finns här hos mig i samma stund.

Att Du än gör under bland oss, gör själen sund.

Det som hände vid Gennesaret, kan ske vid Kalmarsund!

 

Refr

Du är mod, Du är sann,

Du kan föra mig tillbaka om jag lämnar min hamn.

Du är vis, Du är god,

Därför vill jag vara med bland dem som prisar högt Ditt namn.

© 2001 by U Runefors

 

 

XIII.

ÄNGEL MED MUSTASCH

”Gradualsång” (humoresk)

(Duett herrar, dragspel)

 

 

1a) När du föddes hade Herren sagt att denna "nån" var DU,

som ett under hade det blitt tre av kärlek mellan tu.

Och som bonus gav dig Herren nåt som ej kan iakttas:

Vid din sida kanske går en liten ängel med mustasch?!

 

1b) Om du sitter framför Te-Ve:n din och tittar på Rapport

och du ser på krig och våldsdåd och på hus som går i kras:

till dig kommer då ett barn som säger: "Lek med mina kort!"

och så vänder barnet upp ett par med änglar med mustasch!

 

Refr.

Man vet aldrig vilken skepnad vår Herre hittar på,

för att vi skall Hans under lättare förstå.

Om du öppnar dina sinnen och ser allt som det är,

kanske Herren Gud finns med dig då och där!

 

2a) Kanske hoppas du att leva oberoende och gott,

så du går in till din spelbutik och köper dig en lott,

för du hoppas att med klöver få din plånbok i extas

men istället skrapar du där fram tre änglar med mustasch!

 

2b) En dag möter du nog nån som säger visa ord till dig:

det kan vara en "rullatortant", en präst som heter Stig.

Det kan också va' en bonde med lyrik i sitt bagage,

men i själva verket är dom kanske änglar med mustasch!

 

Refr.

 

3a) Är man medelålders, är det lätt att hamna i en kris

och man söker efter sanningar och livslust på nåt vis.

När man vänder blad är, svårt att inse Herrens apanage,

för där bakanför så sitter kanske ängeln med mustasch.

 

3b) Om du ser dig själv i spegeln och du tycker du är ful,

och för varje gång du gör det känns det bara mindre kul.

Men så plötsligt någon dag du står vid tavlan utav glas,

ser du spegelbilden av en liten ängel med mustasch.

 

Refr.

 

4a) Känner du att du mår dåligt, eller fastnat i tristess,

då har Herren laddat upp med handen full av starka "ess".

När du sorgsen är, är sjuk och om du känner dig helt kass:

kanske sitter då vid sängens kant en ängel med "mustassch"!

 

4b) Den tid man har levt på Jorden, har det säkert hänt nån gång,

att man fastnat för och sjungit med i någon vacker sång.

Och just uti samma stund som sista andetaget tas,

kanske sången hörs från kören med Guds änglar med mustasch!

 

Refr.

© by U Runefors 2002 – 03

 

XIV.

JUBLA OCH FESTA!

Predikan

(Solo [rapp], kör SATB, synth)

Intro.;

Jubla och festa! Jubla och festa!

 

Refr.:

Jubla och festa,

låt godsakerna fresta!

Men, stanna och backa,

glöm inte bort att tacka!

Spisa och prisa, allt som vi här kan visa.

Jubla och festa,

men glöm inte bort din nästa!

 

1) Välkommen upp ifrån sund och från bro,

att få dela en stund i glädje och tro.

Tillsammans så blir vi en stark allians,

inspirerade av vår provins lik Provence!

Här bjuds till kalas mellan Erik och Jan,

och ingen skall ångra man lämnade stan',

för alla vill visa sitt verk och sitt djur.

Du åker en tur bland natur och kultur,

och vart hän din väg du på Ön här än styr,

så väntar bak hörnet ett nytt äventyr!

Som kronan på verket, säg får man det bättre,

låt gommen njuta av inhemska rätter!

 

Refr.:

 

2) Om du vill smaka på läckraste kok,

så finns det recept uti Böckernas Bok:

För hittar du tråd, så snart kommer det nåd.

Inspirera din vän och ge stöd och ge råd.

Här bjuds till kalas och Guds Ord är din bas.

Den kärlek Han gett, är det bästa man sett,

och om det går snett vill Han visa dig rätt.

Du följer Hans färd och blir alltmera lärd,

och vart hän vår Gud dig i världen än styr,

så väntar bak hörnet ett nytt äventyr!

Som kronan på verket, säg får man det bättre.

låt hjärtat njuta av kärlekens rätter!

 

Refr.:

 

3) Välkommen till att få dela den frid

som Herren vill ge oss allt bortom all tid.

Vill DU också smaka på evig meny,

så upplåts det en plats upp i Himmelens sky!

Där bjuds till kalas och där håller Han hov

och alla vill jubla och sjunga Hans lov.

Det du vill försaka ger Herren tillbaka.

I evighet väntar en stark allians,

precis som om ondskan ej alls inte fanns,

och därför ges Ordet förtjänt resonans!

Som kronan på verket, säg får man det bättre,

får själen njuta av Himmelska rät-ter!

 

Refr.:

Jubla och festa,

låt godsakerna fresta!

Men, stanna och backa,

glöm inte bort att tacka!

Spisa och prisa, allt som vi här kan visa.

Jubla och festa,

men glöm inte bort din nästa!

 

© 2001 - 03 by U Runefors

 

 

 

 

 

 

 

 

XV.

TROSBEKÄNNELSE

Trosbekännelse

(Kör SATB, stor orgel, tamburin)

 

 

Vi tror! Vi tror på Gud Fader allsmäktige:

alla världars skapare och Herre.

Vi tror! Vi tror på Hans son Jesus Kristus,

som av kärlek till världen lät Sig skändas och dö på korset

Vi tror! Vi tror på den Helige Ande!

Vi tror, på syndernas förlåtelse och evigt liv!

Vi tror! Vi tror på Guds Ord och välsignelse,

som kan ge enighet och kärlek i alla Jordens länder.

Vi tror, att vi till sist får möta Dig och våra vänner.

Vi tror! Vi tror, vi hoppas och vi litar på Dig, vi tror, oh Herre!

JAG TROR!!!

 

 

© by U Runefors 2001 (text trad.)

 

 

 

XVI.

FÖRBÖN

Förbön a)

(Kör SATB, solo, piano,*)

 

 

Intro:

Gode Gud, Du rättfärdige Gud!

 

Omkväde:

Vi ber Dig att Du vår bön vill höra

och att Du med Din makt oss gott vill göra.

 

1) Vi ber för vår Jord, vårt hem, som Du har skapat

och gett liv med Din Ande;

Men också för allt som växer, skall få räcka till åt alla

människorna:

ber vi för, oh Herre.

 

Omkväde:

2) Vi ber för att alla Jordens folk tillsammans

jobbar för en långsiktig idé;

Men också att valda ombud skall få mod

att e-na alla människorna:

ber vi för, oh Herre.

 

Omkväde:

 

3) Vi ber att Ditt Ord skall leva och ledsaga oss

till världen bortom tidens slut;

Men också att sinnen öppnas, så Det kan förstås

av alla människorna: ber vi för, oh Herre.

 

Omkväde:

 

4) Vi ber för att de som har sin tro på Dig skall vara "ljus"

och verka som DU vill;

Men också att dem Du kallat lägger orden rätt

för alla människorna: ber vi för, oh Herre.

 

Omkväde:

 

5) Vi ber för dem som är sjuka, känner vanmakt eller

inte får sitt levebröd;

Men också för hjälpsamhet, så livet blir en fest

för alla människorna: ber vi för, oh Herre.

 

Omkväde:

 

 

6) Vi ber för att de som brukar jord och vatten

skall ha ork att utföra sitt värv;

Men också att vetenskap gör rätt med skapelsen

och alla människorna: ber vi för, oh Herre

 

Omkväde:

 

7) Vi ber Dig att Du bevarar oss från själviskt sinnelag

mot dem vi lever bland;

Men också att tron på Dig kan göra en familj

av alla människorna: ber vi för, oh Herre.

 

Omkväde:’

Vi ber Dig att Du vår bön vill höra

och att Du med Din makt oss gott vill göra.

 

© by U Runefors 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII.

EN BÖN FÖR MIN Ö

Förbön b)

(Solo, flöjt, piano, synth, gitarr)

 

 

1) Låt mig få bedja en bön för min Ö,

den "gröna kristallen" i Norden.

Här vill jag leva och så mina frö,

att knoppas och spira ur jorden.

 

2) Låt mig få känna när stormen drar fram

och pinar mitt skinn och mitt sinne,

njuta av doft ifrån jord och av damm,

när tiden för vårsådd är inne.

 

3) Låt mig få vila på strand och på äng

och lyssna till suset i gräset,

se fjäril dansa på blommande säng,

se fågel som flyger till nästet.

 

4) Låt mig få del av den skörd som Du ger

när fröet jag sådde är moget.

Tack för Din börd, jag ett löfte vill ge:

att älska och vårda Dig troget.

 

5) Låt mig få bedja en bön för min Ö,

en bön för Dess eviga lycka:

Låt solen skina, låt regnet ge bröd,

låt blommor för alltid Dig smycka.

 

6) Låt mig få vila i skydd av Din jord

när solen gått ner sista timmen.

Vaknar min själ upp vid Herren Guds bord,

jag önskar min Ö liknar Himlen!

© by U Runefors 1999

 

 

 

 

 

 

 

 

Plats för önskesånger och ev. kollektupptagning.

 

 

 

 

 

 

XVII.

VÅR FADER

Fader Vår

(Solo försång, svar *, flöjt)

 

 

Vår Fader, som i Himlen är, låt Ditt Namn vara helgat.

Ditt rike skall alltid finnas till, Din vilja råda över Jord som Himmel.

Vi ber Dig: Ge oss dagligt bröd,

förlåt oss för våra skulder, som vi förlåter andras skuld till oss.

Lär oss stå mot alla prövningar och rädda oss från det onda.

Ditt rike, makten och äran skall, vara i evighet! Amen.

© by U Runefors 1999, text trad.

 

 

 

XIX.

AVSLUTNING

Benedicamus

(Kör SATB, *, flöjt, dragspel, stor trumma, tamburin/ handklapp)

 

1) (kör) Låt oss tacka och lova Herren,

halleluja, halleluja.

Inget väsen är större än Herren,

ingen makt så fullkomlig är.

 

2) (*) Ja, vi tackar och lovar Herren,

halleluja, halleluja.

Inget annat är större än Herren,

ingenting så fullkomligt är.

 

3) (kör + *) Bara Herren är värdig att lovas,

halleluja, halleluja.

Bara Herren är värdig att tackas

ingen makt på sån' godhet bär.

 

4) (kör) Vår välsignelse kommer från Herren.

halleluja, halleluja.

Full av nåd vill Hans ansikte lysa

och ge frid intill tidens slut.

 

5) (*) Din välsignelse vill vi ta till oss,

halleluja, halleluja.

Vi vill leva i fred och frihet

och ha Dig som ledstjärneljus.

 

6) (kör + *) Så välsignar vi också vår Herre:

halleluja, halleluja.

Låt Ditt Rike bestå för evigt,

låt oss komma till Dig en dag.

© by U Runefors 2002

XX.

I SKÖRDEFESTTID

”Slutpsalm”

(Kör SSATBB, dragspel, synth, gitarr, tamburin, stor trumma [*])

 

 

Intro.

Jag vill komma till Dig, jag vill vara hos Dig.

Jag vill komma till Dig, jag vill vara hos Dig.

 

1) (TBB) Nu när träden börjar få annan färg och när sommarns sista dagar är,

mörkret vill ta vid. Ute blir snart både kallt och vått.

 

(SSA) Då vill jag tända ljus i din själ och kropp för att ge dig lite tro och hopp,

en plats ljus och blid. För hos mig är både varmt och gott!

 

Refr.

(SATB*) Då vill jag tänka på Dig, jag vill komma till Dig,

jag vill vara hos Dig här på Öland i skördefesttid!

Ja, jag vill tänka på Dig, jag vill komma till Dig,

jag vill vara hos Dig här på Öland i skördefesttid!

 

 

2) (TBB) Jag ser eldar lysa i kylig natt och vid porten jordens "gula" skatt

på en bädd av strå, så jag undrar vad jag här kan få?

 

(SSA) Jo jag kan ge dig allt om du ger dig tid, för här finns en mängd att stanna vid;

en plats just för dig! Och jag hoppas du blir kvar hos mig.

 

Refr.

(SATB*) Och jag vill tänka på Dig, jag vill komma till Dig,

jag vill vara hos Dig här på Öland i skördefesttid!

Ja, jag vill tänka på Dig, jag vill komma till Dig,

jag vill vara hos Dig här på Öland i skördefesttid!

 

3) (TBB) När jag ser på allt som har dukats fram,vill jag gärna ta dig i min famn,

ha dig som min mö, för du är en alla tiders ö!

 

(SSA) Ja, jag kan ge dig sol, ge dig ljummen vind, ge dig fågelsång och mage trind,

du min bästa gäst. Därför bjuder jag till skördefest!

 

Refr.

(SATB*) Då vill jag tänka på Dig, jag vill komma till Dig,

jag vill vara hos Dig här på Öland i skördefesttid!

Ja, jag vill tänka på Dig, jag vill komma till Dig,

jag vill vara hos Dig här på Öland i skördefesttid!

 

 

 

 

4) (TBB) Att få vara här, ja det är en fröjd, så vi tackar Dig i Himlens höjd

för allt gott Du ger och att Du är den vi tjäna får.

 

(SSA) När vi har Dig som Vän blir vi frön som gror och kan bära frukt varhelst vi bor.

Och bli många fler. Så vi ber: Var med oss nästa år.

 

Refr.

(SATB*) För vi vill tänka på Dig vi vill komma till Dig,

vi vill vara hos Dig här på Öland i skördefesttid!

Ja, vi vill tänka på Dig, vi vill komma till Dig,

vi vill vara hos Dig här på Öland i skördefesttid!

© by U Runefors 2002

 

 

 

XXI.

RECESSION

Utgångsprocession

(Kör SATB)

 

 

1) Kom! Följ med oss! Vi skall gå att tjäna Herren, ja, tjäna Herren

Så kom, följ med oss, när vi går att tjäna Herren, att tjäna Herren!

Vi skall gå in i Hans portar, till Hans gårdar med tack och lov!

Med glädje skall vi gå att tjäna Herren, ja tjäna Herren.

I alla länder skall jubelropen klinga

för allt gott som Herren ger,

i det vi gör skall vi alltid prisa Herrens Namn!

Kom! Följ med oss! Vi skall gå att tjäna Herren, att tjäna Herren!

 

2) Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

Vi skall gå in i Hans portar, till Hans gårdar med tack och lov!

Med glädje skall vi gå att tjäna Herren, ja tjäna Herren.

I alla länder skall jubelropen klinga

för allt gott som Herren ger,

i det vi gör skall vi alltid prisa Herrens Namn!

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

 

© 1999 by U Runefors (text ur Psalt. 100)

 

 

 

Fotnot: (*) = församlingssång

Noter, demo-CD, programförklaring etc. för vidare studier finns hos mig och kantorerna hos SÖKS!

 

Kommentarer

28.09.2013 12:13

Ninni och Anders Orring

Imponerande! Finns den inspelad?